loader image

Attīstīšana

„Smart Property Development” sniedz pilna spektra nekustamo īpašumu attīstības un realizācijas pakalpojumus.

„Smart Property Development” ir „Smart Property Group” uzņēmums, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu attīstīšanu no biznesa projekta idejas līdz veiksmīgai gala produkta izveidei un realizācijai atbilstošā tirgus segmentā. „Smart Property Development” apvieno profesionālas personības ar zināšanām un ilggadēju pieredzi nekustamo īpašumu projektu attīstības un realizācijas jomā, finansēs, banku sektorā un juridiskajos pakalpojumos.

Uzņēmums dibināts 2005. gadā.

Nekustamā īpašuma attīstības stratēģija un finanšu plāns:

 • Tirgus izpēte un objekta optimālas izmantošanas plāns
 • Naudas plūsmas prognozes
 • Rentabilitātes izvērtēšana
 • Investīciju atmaksas aprēķini
 • Kapitālu atdeves koeficientu aprēķināšana
 • Finansējuma apjoma noteikšana
 • Pašu kapitāla apjoma noteikšana
 • Kredīta nosacījumu formulēšana

Projekta koncepcija un konsultācijas:

 • Tirgus izpēte un konkurences monitorings
 • Tirgus segmentācija
 • Mērķa grupu un to izvēles kritēriju definēšana
 • Objekta funkciju (izmantojuma) definēšana
 • Objekta funkcionalitāte
 • Projekta SVID analīze

Juridiskie pakalpojumi:

 • Līgumu izstrāde
 • Darījumu uzraudzība
 • Klienta interešu aizstāvēšana darījuma gaitā

Projekta tehniskā vadība un būvuzraudzība :

 • Projekta budžeta plāns
 • Projektētāja un būvuzņēmēja izvēle
 • Projektēšanas uzraudzība un koordinācija
 • Projekta vadība celtniecības gaitā
 • Celtniecības izmaksu un termiņu uzraudzība
 • Objekta celtniecības garantijas laika uzraudzība
 • Apsaimniekotāja izvēle