loader image

Apsaimniekošana

„Smart Property Management” ir „Smart Property Group” uzņēmums, kas nodarbojas ar nekustamo īpašumu pārvaldi un apsaimniekošanu.

Mūsu specializācija ir īres namu un biroja ēku apsaimniekošana. Mēs esam izvirzījuši sev augstāko iespējamo mērķi – iemantot klienta uzticību, tāpēc pakalpojumu kvalitāte un lojalitāte klientam ir mūsu uzņēmuma darbības pamatprincipi, ar kuriem lepojamies un kurus apliecina daudzi veiksmīgi darījumi. „Smart Property Management” lielākā vērtība ir profesionāla komanda, individuāla pieeja un elastīgs, rūpīgi atlasīts apsaimniekošanas pakalpojumu klāsts katram klientam. Mēs savus īpašumus apsaimniekojam un pārvaldām kā gudrs un atbildīgs saimnieks, lai to vērtība augtu un to lietotāji tajos dzīvotu un strādātu ilgi un laimīgi.

Uzņēmums dibināts 2005. gadā.

Nekustamo īpašumu pārvaldīšana:

 • Īres un nomas tirgus izpēte
 • Īrnieku un nomnieku piesaiste
 • Īres un nomas līgumu slēgšana un līgumsaistību uzraudzība
 • Līgumu slēgšana un norēķini ar pakalpojumu piegādātajiem
 • Maksājumu aprēķināšana, iekasēšana un kontrole
 • Mājas uzkrājuma fonda veidošana
 • Regulāras atskaites par mājas līdzekļu izlietojumu
 • Kopsapulču organizēšana
 • Ēkas tehniskais novērtējums

Telpu uzkopšana un uzturēšana

 • Koplietošanas telpu uzkopšana
 • Biroja telpu uzkopšana
 • Logu mazgāšana
 • Apgaismojuma uzturēšana

Ēku un teritorijas uzkopšana un uzturēšana

 • Ēkai piegulošās teritorijas uzkopšana
 • Zālienu un apstādījumu kopšana
 • Sniega tīrīšana un izvešana
 • Teritorijas labiekārtošana

Ēku apsaimniekošana

 • Inženiertīklu tehniskā apkalpošana
 • Iekārtu uzturēšana un apkope
 • Ēkas kosmētiskais un kapitālais remonts
 • Energoefektivitātes risinājumi
 • Komunālo pakalpojumu nodrošināšana
 • Apsardzes pakalpojumi